Selamat dan Proficiat atas Promosi Doktor untuk Dr. dr. Kurnia Penta Seputra, Sp.U (K).

image-selamat-dan-proficiat-atas-promosi-doktor-untuk-dr-dr-kurnia-penta-seputra-spu-k-81